Blood of the Northmen – Cele

Wszystkie poniższe cele zostały ODBLOKOWANE podczas kampanii na platformie KICKSTARTER i znajdą się
w pudełku z grą w polskiej wersji językowej!